19. januari 2023
Over de substantie en de attributen. Ik denk dat we als doel moeten hebben om te zoeken naar moderne analogen in de natuurwetenschap voor de gedateerde begrippen en redeneringen van Spinoza. Door vergelijking daarvan krijgen we zicht op de mogelijke actualiteit van de laatste. Ik stel voor om de methode nu even te laten rusten en ons te richten op de punten 2 en 3 van het schema: de elementen van het wereldbeeld in de Ethica, de substantie en de attributen, hun eigenschappen en wat daar direct...
12. januari 2023
Bijdrage aan de discussie over de natuurwetenschappelijke actualiteit van de Ethica van Spinoza. Over de methode. 1. De geometrische methode die Spinoza in de Ethica zegt te gebruiken kan niet de basis zijn voor het formuleren van ware stellingen over de bestaande wereld in ons en om ons heen. Hij heeft deze methode ook aantoonbaar niet gebruikt. Toelichting. De belangrijkste verdediging van Spinoza voor het gebruik van de geometrische methode is te vinden in het voorwoord van deel 3 van de...
09. december 2022
De natuurwetenschappelijke actualiteit van het wereldbeeld van Spinoza Metafysica en natuurwetenschap in de Ethica 1. Over de methode - zuivere deductie (Euclides) kan voor het universum nooit tot ware uitspraken leiden - welke methode gebruikt Spinoza werkelijk (ervaring, introspectie, tautologieën) - methode(n) van de natuurwetenschap (inductie, hypothetico- deductie) 2. Over de ‘elementen’ (de basis) - substantie, God, natura naturans (synoniemen ?) - waarom krijgt het woord God zo’n...